Baseino darbo laikas

Radviliškio plaukimo baseinas nedirbs nuo 2020 m. lapkričio 7 d. iki valstybės lygmeniu bus atšauktas visuotinis karantinas!

PATVIRTINTA
Radviliškio plaukimo baseino
direktoriaus 2018 m. birželio 22 d.
įsakymu Nr. V-43B (1.6)

RADVILIŠKIO PLAUKIMO BASEINO VIDAUS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Struktūra