Baseino darbo laikas vasaros sezono metu

Nuo 2024 m. liepos 15 d. iki rugpjūčio 31 d. baseinas nedirbs.

Užsakyk internetu ir dovanok!

Užsakyk internetu ir dovanok!

2023 m. vykdomos programos, projektai

1.

Antrų klasių mokinių mokymo plaukti programa: „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“.
Projekto metu pagal mokymo plaukti programą antrų klasių moksleiviai mokosi saugaus elgesio vandenyje ir pagrindinių plaukimo įgūdžių. Per mokslo metus antrokams organizuojamos 32 plaukimo pamokos.

Šias plaukimo pamokas finansuoja Nacionalinė sporto agentūra bei projekte dalyvaujančios savivaldybės. Valstybės lėšomis yra finansuojama 18-ka užsiėmimų, o likusias 14-ka pamokų finansuoja Radviliškio savivaldybė.

2.

NVŠ programos:
1. „Vaikų mokymas plaukti sportiniais būdais ir aukštesnių rezultatų siekimas“.
2. „Mokymas plaukti ir įgūdžių tobulinimas“.

3.

Projektas „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“. Tikslas – mokyti vaikus plaukti ir padidinti jų fizinį aktyvumą.
Liepos 3-7 dienomis Radviliškio plaukimo baseine įvykdyta dieninė stovykla, kurioje dalyvavo 50 mokinių. Šis projektas finansuojamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ lėšomis. Organizuojant šią stovyklą buvo siekiama prisidėti prie savivaldos lygiu vykdomų ankstyvos trečiųjų valstybinių piliečių integracijos veiklų, mokyti vaikus plaukti ir padidinti jų fizinį aktyvumą.

4. Vaikų socializacijos ir poilsio programa: „Mokausi, tobulėju, susipažįstu“.
Sportinė stovykla vyko liepos mėn. 24-27 d., Lenkijoje. Šioje stovykloje dalyvavo 22 mokiniai. Stovyklos metu tobulinti plaukimo įgūdžiai, didelis dėmesys skirtas mokinių fiziniam aktyvumui. Aplankyti keli Lenkijos miestai: Gdanskas, Sopotas, Rynas. Suorganizuotas žygis prie jūros, aplankyti du vandens parkai.

 

2022 m. įvykdytos programos, projektai

1.

Antrų klasių mokinių mokymo plaukti programa: „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“.
Projektas skirtas antrų klasių mokiniams, kurį koordinuoja ir administruoja VšĮ Lietuvos plaukimo federacijos informacijos ir paslaugų biuras. Projektą finansuoja Radviliškio rajono savivaldybė. Mokymo plaukti projektas vykdomas visoje Lietuvoje 29 baseinuose, 25 savivaldybėse.

2.

NVŠ programos:
1. „Vaikų mokymas plaukti sportiniais plaukimo būdais“
2. „Pradinis mokymas plaukti ir taikomojo plaukimo pagrindai“.
3. „Plaukimo įgūdžių tobulinimas“.

3.

Suaugusiųjų sveikatinimo ir mokymo plaukti programa „Sveikata per vandenį“, finansuojama Radviliškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiosios programos lėšomis. Programa vyko 2022 m. kovo-gegužės mėnesiais.

4.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymosi programa „Mokytis plaukti niekada nevėlu“, skirta suaugusiems 18-60 m. amžiaus Radviliškio rajono gyventojams. Programos tikslas mokyti suaugusiuosius plaukti, skatinti jų fizinį aktyvumą, gerinti sveikatą bei didinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų plėtrą savivaldybėje. Šią suaugusiųjų neformaliojo švietimo mokymosi Programą finansuoja Radviliškio rajono savivaldybė. Programa vyko 2022 m. rugsėjo-lapkričio mėnesiais.

5.

Bendradarbiavome su Radviliškio rajono sveikuolių klubu „Atgaja“ įgyvendinant jų projektą  „Harmonija ir darna“ ir organizavome mankštas sporto salėje ir baseine.

6.

Bendradarbiavome su Šiaulių neįgaliųjų sporto klubu „Šiaulietis“, vykdant jų projektą: „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje“.

 

2021 m. vykdomos programos, projektai

1.

Antrų klasių mokinių mokymo plaukti programa: „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“.

Projektas skirtas antrų klasių mokiniams, kurį koordinuoja ir administruoja VšĮ Lietuvos plaukimo federacijos informacijos ir paslaugų biuras. Projektą finansuoja Kūno kultūros ir sporto departamentas, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, prekybos tinklas Maxima ir Radviliškio rajono savivaldybė. Šis mokymo plaukti projektas vykdomas visoje Lietuvoje, 29 baseinuose, 25 savivaldybėse.

2.

NVŠ programos:
1. „Vaikų mokymas plaukti sportiniais plaukimo būdais“.
2. „Pradinis mokymas plaukti ir taikomojo plaukimo pagrindai“.
3. „Plaukimo įgūdžių tobulinimas“.

3.

Senjorų sveikatinimo programa: „Aktyvus senjoras“ skirta visiems vyresnio amžiaus Radviliškio rajono gyventojams. Šios programos tikslas formuoti senjorų sveikos gyvensenos įgūdžius organizuojant nemokamas mankštas sporto salėje ir vandenyje. Programą finansuoja Radviliškio rajono savivaldybė ir Radviliškio plaukimo baseinas.

4.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymosi programa „Mokytis plaukti niekada nevėlu“, skirta suaugusiems 18-60 m. amžiaus Radviliškio rajono gyventojams. Programos tikslas mokyti suaugusiuosius plaukti, skatinti jų fizinį aktyvumą, gerinti sveikatą bei didinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų plėtrą savivaldybėje. Šią suaugusiųjų neformaliojo švietimo mokymosi Programą finansuoja Radviliškio rajono savivaldybė.

5.

Bendradarbiaujame su Pakruojo rajono visuomenės sveikatos biuru įgyvendinant jų projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Pakruojo rajone, Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-61-0003“ ir organizuojame jiems mankštas baseine.

6.

Bendradarbiaujame su Radviliškio rajono sveikuolių klubu „Atgaja“ įgyvendinant jų projektą  „Harmonija ir darna“ ir organizuojame mankštas sporto salėje ir baseine.

7.

Bendradarbiaujame su Šiaulių neįgaliųjų sporto klubu „Šiaulietis“, vykdant jų projektą: „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje“.

 

 2020 m. vykdomos programos, projektai

1.

Antrų klasių mokinių mokymo plaukti programa: „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“.

2.

NVŠ programos:
1. „Vaikų mokymas plaukti sportiniais plaukimo būdais“.
2. „Pradinis mokymas plaukti ir taikomojo plaukimo pagrindai“.
3. „Plaukimo įgūdžių tobulinimas“.

3.

Bendradarbiaujant su Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuru organizuojamos mankštos senjorams  baseine.

4.

Bendradarbiaujame su Pakruojo rajono visuomenės sveikatos biuru įgyvendinant jų projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Pakruojo rajone, Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-61-0003“ ir organizuojame jiems mankštas baseine.

5.

Bendradarbiaujame su Šiaulių miesto neįgaliųjų sporto klubu „Šiaulietis“.

 

2019 m. vykdomos programos, projektai

1.

Antrų klasių mokinių mokymo plaukti programa: „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“.

2.

NVŠ programos:
1. „Mokymas vaikus plaukti ir siekimas aukštesnių rezultatų“.
2. „Mokyti vaikus plaukti ir saugiai elgtis vandenyje bei prie vandens“.

3.

Projektas „Fizinis aktyvumas vyresnių klasių moksleiviams baseine“. Bendradarbiaujant su Lietuvos plaukimo federacijos paslaugų ir informacijos biuru net šešių mokyklų mokiniai iš Joniškio, Pakruojo ir Radviliškio miesto turi galimybę mokytis plaukti, sportuoti ir dalyvauti aktyviose veiklose Radviliškio baseine. Projekto tikslas mokinti mokinius saugiai elgtis vandenyje, padėti išsiugdyti gyvybiškai svarbius ir reikalingus plaukimo įgūdžius, skatinti ugdyti atsakomybę už save ir aplinkinius, laikytis saugaus elgesio taisyklių, puoselėti olimpines sporto vertybes, kilnų elgesį, formuoti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Projektą finansavo VŠĮ Lietuvos plaukimo federacijos informacijos ir paslaugų biuras.

4.

Bendradarbiaujame su Pakruojo rajono visuomenės sveikatos biuru įgyvendinant jų projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Pakruojo rajone, Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-61-0003“ ir organizuojame jiems mankštas baseine.

5.

Bendradarbiaujame su Šiaulių miesto neįgaliųjų sporto klubu „Šiaulietis“.