Baseino darbo laikas vasaros sezono metu

Nuo 2024 m. liepos 15 d. iki rugpjūčio 31 d. baseinas nedirbs.

Užsakyk internetu ir dovanok!

Užsakyk internetu ir dovanok!

I. BENDROJI DALIS

1. Mokinių priėmimo į mokamas mokymo plaukti grupes Radviliškio plaukimo baseine tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių priėmimą į Radviliškio plaukimo baseiną (toliau – Baseinas) mokytis pagal pradinio mokymo plaukti programą.
2. Į baseiną priimami bendrojo ugdymo mokyklose besimokantys, 6 - 18 metų amžiaus mokiniai.
3. Treniruotės vyksta du kartus per savaitę po 45 min. (bendras buvimo laikas baseine 1 astronominė valanda. 15 min. skiriama pasiruošimui treniruotei ir po treniruotės).
4. Už mokymo plaukti Baseine mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) moka Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyto dydžio mokestį.
5. Mokestis už plaukimo pamokas rugsėjo mėnesį sumokamas prieš pirmąją treniruotę.
6. Praleidus treniruotes mokestis negrąžinamas.
7. Sumokėjus mokestį ir pasikeitus aplinkybėms, kai vaikas suserga ir visą mėnesį nebegali lankyti plaukimo pamokų, į jo vietą gali būti priimtas kitas vaikas, suderinus su baseino administracija ir to vaiko tėvais.
8. Mokymo plaukti pamokos vyksta nuo rugsėjo iki birželio mėnesio (liepą, rugpjūti plaukimo pamokos nevyksta). Rugpjūčio mėnesio pabaigoje apie mokinių priėmimą į mokymo plaukti grupes skelbiamas baseino patalpose įrengtame informaciniame stende ir internetiniame puslapyje adresu: www.radviliskiobaseinas.lt arba facebook puslapyje „Radviliškio baseinas spa“.

II . MOKINIŲ PRIĖMIMAS

9. Priėmimas į mokymo plaukti grupes vykdomas kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigoje, nuo 27 d. Jei grupėse atsiranda laisvų vietų, mokiniai gali būti priimami bet kuriuo metu.
10. Tėvai, kurių vaikai lanko plaukimo pamokas ir norintys, kad jų vaikas sekantį mėnesį toliau lankytų užsiėmimus privalo kiekvieną kalendorinį mėnesį iki 26 d. sumokėti mokestį už sekančio mėnesio treniruotes. Tėvams nesumokėjus mokesčio vaikas nebus įtraukiamas į grupės sąrašą, o į jo vietą įrašomas kitas mokinys iš laukiančiųjų sąrašo.
11. Mokiniai į Baseiną priimami vienam iš tėvų (globėjų, rūpintojų) pateikus prašymą Baseino direktoriui. Prašyme nurodoma:
11.1. prašymą teikiančio asmens vardas, pavardė, telefonas, elektroninio pašto adresas;
11.2. mokinio vardas, pavardė, gimimo data.
12. Prašymus priima Baseino direktoriaus įgaliotas asmuo, baseino darbo metu.
13. Nesant grupėse laisvoms vietoms sudaromas laukiančiųjų sąrašas. Tėvai, norintys užrašyti vaiką į laukiančiųjų sąrašą privalo el.paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., parašyti laišką, nurodant vaiko vardą, pavardę, gimimo datą, bei savo kontaktinį telefono numerį. Atsiradus laisvoms vietoms Radviliškio plaukimo baseino darbuotojai susisieks su tėvais pagal sudarytą sąrašą.

III .BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Skelbimas apie mokinių priėmimą į baseiną skelbiamas baseino patalpose įrengtame informaciniame stende arba internete adresu: www.radviliskiobaseinas.lt., bei facebook puslapyje „Radviliškio baseinas spa“.
15. Aprašo vykdymo kontrolė pavedama sporto mokymo programų ir renginių organizatoriui.