Baseino darbo laikas

Pirmadienis 14.00-22.00
Antradienis 8.00-22.00
Trečiadienis 8.00-22.00
Ketvirtadienis 8.00-22.00
Penktadienis 8.00-22.00
Šeštadienis 10.00-22.00
Sekmadienis 10.00-22.00

Užsakyk internetu ir dovanok!

Užsakyk internetu ir dovanok!

1. Treniruoklių salės lankytojai turi teisę pradėti naudotis paslaugomis tik susipažinę su šiomis taisyklėmis.

2. Lankytojas, prieš pradėdamas naudotis treniruoklių salės įranga, privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Treniruoklių salę bei naudotis jo teikiamomis konkrečiomis paslaugomis bei įranga. Kiekvienas lankytojas privalo būti atsargus ir rūpestingas, nuspręsdamas lankyti Treniruoklių salę bei pasirinkdamas konkrečias jo teikiamas paslaugas.

3. Treniruoklių salėje privaloma dėvėti tvarkingus sporto drabužius, avėti švarią sportinę avalynę. Draudžiama sportuoti avint lauko avalynę, šlepetes, sandalus bei futbolo sportinius batelius, taip pat neavint visiškai jokios avalynės. Pažeidžiantys šį punktą lankytojai gali būti neįleidžiami į Treniruoklių salę.

4. Prieš naudojantis Treniruoklių salės įranga ir inventoriumi, būtina susipažinti su Treniruoklių salėje iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis naudojimosi instrukcijomis, o esant bet kokiems neaiškumams, kreiptis į Baseino darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo.

5. Treniruoklių salėje, keliant didelius svorius, būtina pasikviesti į pagalbą antrą asmenį (baseino prižiūrėtoją-gelbėtoją, draugą).

6. Atlikus pratimus, būtina sutvarkyti treniruotės vietą (treniruoklių priedai, kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas).

7. Naudotis treniruoklių salės įranga ir kitu inventoriumi galima tik pagal tiesioginę jų paskirtį. Nežinant kaip teisingai ir saugiai naudotis treniruokliais ir kitu treniruoklių salės inventoriumi, būtina konsultuotis su baseino prižiūrėtoju-gelbėtoju.

8. Nesinaudokite laikinai sugedusiais treniruokliais, o apie pastebėtą gedimą nedelsiant informuokite baseino prižiūrėtoją-gelbėtoją.

9. Netrukdykite kitiems treniruoklių salės lankytojams naudotis treniruokliais ir kitu inventoriumi, pertraukėlių tarp pratimų metu neužimkite treniruoklių, nepalikite ant jų asmeninių daiktų.

11. Prieš pasirenkant krūvį Treniruoklių salėje, įsitikinkite, ar jis atitinka asmeninį fizinį pajėgumą. Jūsų saugumas ir sveikata – Jūsų pačių rankose. Sveikatai pablogėjus ar patyrus traumą esant Treniruoklių salėje, nedelsiant apie tai informuokite baseino prižiūrėtoją-gelbėtoją.

12. Lankytojas, prieš pasirinkdamas konkrečias Treniruoklių salės paslaugas, visų pirma, turi atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių paslaugų galimą poveikį jai. Lankytojui, prieš pradedant naudotis Treniruoklių salės teikiamomis paslaugomis, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su gydytoju. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka lankytojui. Lankytojas pilnai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis teikiamomis paslaugomis bei pateiktų duomenų apie savo sveikatos būklę teisingumą. Visa atsakomybė, dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Treniruoklių salėje tenka lankytojui. Baseinas neatlygina lankytojui dėl jo teikiamų paslaugų lankytojo sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus jeigu ši žala atsirado dėl paslaugos teikėjo kaltės.

13. Draudžiama Treniruoklių salėje lankytis neblaiviems ir/ ar apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų bei kitų psichotropinių medžiagų.

14. Fotografuoti bei filmuoti Treniruoklių salėje galima tik iš anksto suderinus šiuos veiksmus su Baseino direktoriumi.

15. Jaunesniems nei 16 metų asmenims patekti į Treniruoklių salę ir joje sportuoti draudžiama. Asmenys nuo 14 iki 16 metų Treniruoklių salėje gali sportuoti tik su trenerio priežiūra.

16. Treniruoklių salės personalas ar Baseino administracija turi teisę atsisakyti teikti arba nedelsiant nutraukti teikiamas paslaugas asmenims, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat kitiems nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę lankytojų interesams ir/ ar yra nesuderinamas su Baseino veiklos koncepcija. Baseino atsakingi darbuotojai turi teisę pareikalauti lankytojų, pažeidusių šias taisykles, nutraukti naudojimąsi treniruoklių salės teikiamomis paslaugomis bei nedelsiant palikti patalpas.