Baseino darbo laikas vasaros sezono metu

Nuo 2024 m. liepos 15 d. iki rugpjūčio 31 d. baseinas nedirbs.

Užsakyk internetu ir dovanok!

Užsakyk internetu ir dovanok!

1. Radviliškio plaukimo baseinas (toliau – baseinas), esantis V. Kudirkos g. 2, Radviliškyje – tai baseinas su 6 takų plaukimo (25 m) baseinu, 4 pirtimis ir pramogų baseinu, kuriais gali naudotis visi lankytojai. Lankytoju laikomas kiekvienas asmuo, kuris kasoje nusipirko bilietą, abonementą arba pateko į vandens ar sporto zoną.

2. Baseinas dirba darbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val., savaitgaliais nuo 10.00 iki 22.00 val. Kiekvieną pirmadienį nuo 8.00 iki 14.00 val. vyksta sanitarinis valymas, klientai į baseiną neįleidžiami. Vasaros laikas nustatomas administracijos nurodymu ir skelbiamas papildomai.

3. Šios taisyklės taikomos ir privalomos visiems baseino lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Lankytojas, prieš sudarydamas sutartį paslaugoms pirkti (t.y. prieš nusipirkdamas bilietą ar abonementą), privalo įdėmiai susipažinti su šiomis baseino taisyklėmis jų griežtai laikytis bei atsakyti už pasekmes dėl šių taisyklių nežinojimo.

4. Baseinas už lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei baseino personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.

5. Visiems lankytojams, kurie planuoja pradėti lankyti baseiną, rekomenduojame pasitikrinti sveikatą ar jo sveikatos būklė leidžia lankytis baseine ir kaitintis pirtyse.

6. Lankytojai yra visiškai atsakingi už savo sveikatos būklę ir galimybę naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis. Baseino administracija ir darbuotojai neatsako dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Baseine.

7. Nerekomenduojama baseino zonoje lankytis asmenims, turintiems silpną sveikatą, besiskundžiantiems dažnais širdies, galvos, krūtinės skausmais bei kt.

8. Vaikai iki 14 metų ir negalią turintys asmenys į baseiną įleidžiami tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusių asmenų, kurie atsako už jų saugumą. Suaugęs asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų ir prisiimti visišką atsakomybę už prižiūrimų vaikų saugumą, sveikatos būklę, elgesį, šių Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimą, spintelių saugų užrakinimą.

9. Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų sveikatos būklės yra reikalinga kito asmens priežiūra, Baseine gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens ir prisiimti visišką atsakomybę už jų saugumą.

10. Kylant abejonių dėl lankytojo amžiaus, administratorius-kasininkas turi teisę pareikalauti lankytojo pateikti asmens tapatybės dokumentą.

11. Grupių vadovai arba atsakingi asmenys visiškai atsako už tai, kad grupės nariai laikytųsi šių taisyklių, atsako už jų saugumą nuo atėjimo iki išėjimo iš baseino.

12. Treneriai, kūno kultūros mokytojai atveda grupes tik tvarkaraštyje nurodytu laiku ir išveda juos po užsiėmimų, atsako už jų saugumą nuo atėjimo iki išėjimo iš baseino bei baseino vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi.

13. Lankytojai, norintys įsigyti bilietą su nuolaida turi pateikti patvirtinantį dokumentą (neįgalumo pažymėjimą, moksleivio pažymėjimą ir pan.).

14. Vaikai iki 3 metų į vandens zoną įleidžiami nemokamai (kartu su tėvais ar globėjais), jiems lustinės apyrankės neišduodamos.

15. Lankytojai privalo turėti maudymosi aprangą, krepšelį avalynei, muilą, plaušinę, rankšluostį, šlepetes, tinkamas avėti drėgnoje patalpoje.

16. Lankytojai, prieš įeidami į persirengimo kambarį, privalo nusiauti batus, įsidėti į maišelį ir pasidėti į savo spintelę. Persirengimo kambariuose su lauko avalyne vaikščioti draudžiama.

17. Lankytojai, prieš įeidami į baseiną, būtinai turi nusiprausti duše, apsirengti maudymosi kostiumėlį, apsiauti šlepetes.

18. Plaukiojant takeliuose būtina laikytis dešinės pusės.

19. Poilsio zonoje ant gultų, infraraudonųjų spindulių saunoje, karštojoje saunoje bei kombinuotoje saunoje (su garais) privaloma pasitiesti rankšluostį.

20. Lankytojai, baseine pajutę įvairių sveikatos sutrikimų, privalo kreiptis į baseino prižiūrėtoją-gelbėtoją arba trenerį.

21. Lankytojai privalo vykdyti visus baseino personalo reikalavimus, užtikrinančius tvarką ir saugumą vandenyje bei kitose baseino patalpose.

22. Baseino prižiūrėtojas-gelbėtojas arba treneris turi teisę pašalinti iš baseino lankytojus, kurie nevykdo jų nurodymų, nesilaiko baseino vidaus tvarkos taisyklių.

23. Baseine bei kaitinimosi pirtyse trukmė skaičiuojama nuo įėjimo iki išėjimo pro registracijos vartus. Lankytojai, užtrukę baseine ilgiau, nei buvo išsipirkę, į kasą sumoka už uždelstą laiką. Atsisakius mokėti, gali būti anuliuoti abonementai arba perduoti policijai.

24. Atliekant metinę profilaktiką, varžybų, treniruočių ar kitais nenumatytais atvejais, baseinas gali būti uždarytas. Tokiomis dienomis lankytojams paslaugos nebus suteikiamos, apie tai bus iš anksto informuojama.

25. Dėl atsiradusių techninių kliūčių, didelių renginių metu, dėl kitų svarbių priežasčių Baseine laikinai gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis (sūkurine vonia, baseinu, pirtimis ir kt.). Tuo atveju bilieto kaina neperskaičiuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.

26. Lankytojui, įsigijusiam bilietą ar abonementą ir nusprendusiam nesinaudoti baseino paslaugomis, pinigai už bilietą ar abonementą negrąžinami.

27. Asmeniui, pametusiam abonemento kortelę, jo prašymu, gali būti išduodama nauja abonemento kortelė.

28. Už grubius šių Taisyklių pažeidimus, Baseino administracija turi teisę panaikinti abonemento galiojimą.

29. Išėjus iš baseino anksčiau, t.y. neišbuvus viso laiko limito, pinigai lankytojui negrąžinami.

30. Bilietai gali būti neparduodami:

 • dėl techninių kliūčių;
 • dėl visų užimtų individualių persirengimo spintelių;
 • kitais atvejais;

31. Kilus problemoms dėl spintelių užrakinimo kreiptis į aptarnaujantį personalą.

32. Baseinas neatsako už lankytojų paliktus daiktus spintelėse ar kitose baseino patalpose. Lankytojams primygtinai rekomenduojama į baseiną nesinešti brangių ir vertingų daiktų (papuošalų, grandinėlių, žiedų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir kt.), kurie gali sugesti nuo drėgmės arba būti pamesti.

33. Baseino administracija turi teisę:

 • į baseiną neįleisti asmenų kurie gali sutrikdyti baseino veiklą neadekvačiais veiksmais;
 • į baseiną neįleisti asmenų kurie nesutinka laikytis šių taisyklių;
 • pašalinti iš baseino zonos lankytojus, kurie nepaiso įspėjamųjų ženklų.

34. Baseino takelyje vienu metu gali plaukioti ne daugiau kaip 15 žmonių.

35. Lankytojai privalo palikti baseino zoną likus ne mažiau kaip 15 minučių iki Baseino darbo laiko pabaigos ir išeiti pro registravimo vartus ne vėliau kaip 22.00 val.

36. Nuostolių atlyginimas už pamestą kliento kortelę, persirengimo spintelės raktelį, lustinę apyrankę, rūbų žetoną pagal Radviliškio plaukimo baseino nustatytus ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius.

PAPILDOMOS TAISYKLĖS GRUPIŲ VADOVAMS

37. Grupės vadovas, atsivedęs vaikus į baseiną, susipažįsta su baseino vidaus tvarkos taisyklėmis, pasirašo registracijos žurnale ir tik po to gauna persirengimo spintelių raktelius, lustines apyrankes ir išdalina juos vaikams.

38. Grupės vadovas, dirbantis su grupėmis, pateikia mokinių sąrašą, patvirtintą parašu.

39. Grupės vadovas į plaukimo baseiną gali atsivesti ne daugiau kaip 15 vaikų.

40. Grupės vadovas atsako už vaikų saugumą nuo atėjimo iki išėjimo iš baseino.

41. Vaiką, nesilaikantį vidaus tvarkos taisyklių, nevykdantį nurodymų, grupės vadovas, baseino prižiūrėtojas-gelbėtojas ar tuo metu dirbantis treneris, pašalina iš užsiėmimo. Pašalintas iš užsiėmimų vaikas, praranda teisę lankyti baseiną su grupe. Apie tai informuojamas baseino prižiūrėtojas-gelbėtojas ir administracija.

42. Pasibaigus užsiėmimams, grupės vadovas suskaičiuoja vaikus, palydi juos iki dušų, surenka ir atiduoda įėjimo registratūroje persirengimo spintelių raktelius, lustines apyrankes.

43. Grupės vadovas, nesilaikantis baseino vidaus tvarkos taisyklių ir nepaklusęs darbuotojų reikalavimams – nebus įleidžiamas į baseiną.

BASEINE DRAUDŽIAMA

44. Baseino patalpoje griežtai draudžiama:

 • draudžiama eiti į vandens zoną nesusirišus plaukų (į kuoduką);
 • rūkyti baseino patalpose ir baseino teritorijoje;
 • kramtyti kramtomąją gumą;
 • įsinešti maistą ir vartoti alkoholinius gėrimus;
 • į dušus neštis šampūnų bei kitų prausimosi priemonių stikliniuose induose;
 • vaikams iki 3 metų maudytis baseine be sauskelnių, specialiai skirtų naudojimui vandenyje;
 • įlipti į baseiną, sūkurinę vonią ar išlipti iš jų ne tam skirtose vietose;
 • nardyti į baseiną nuo bokštelių be vadovo, trenerio ar baseino prižiūrėtojo-gelbėtojo leidimo;
 • šokinėti į baseiną (sūkurinę vonią ar vaikų baseiną) nuo jo krašto;
 • kabintis ar tampyti baseino takų skiriamąsias juostas;
 • palikti vaikus iki 14 metų be suaugusiųjų priežiūros;
 • fotografuoti, filmuoti, išskyrus tada, kai gaunamas Baseino leidimas;
 • gadinti baseino inventorių;
 • maudytis vaikams iki 7 metų be plaukmenų;
 • naudotis baseino paslaugomis dėvint netinkamus drabužius (pvz. apatiniais rūbais, paplūdimio šortais arba krepšininko sportine apranga) arba nedėvint rūbų;
 • spjaudyti ant grindų ir į vandenį, atlikti gamtinius reikalus ne tualete;
 • rėkauti, švilpauti, klaidinti baseino prižiūrėtojus-gelbėtojus, plaukimo trenerius-instruktorius be pagrindo šaukiantis pagalbos, bėgioti, stumdytis, grubiai elgtis, trukdyti kitiems lankytojams naudotis baseino paslaugomis;

45. Pirtyse draudžiama:

 • atsinešti ir naudoti savo užpilus, eterinius aliejus ir vantas;
 • patiems pilti vandenį ant akmenų;
 • naudoti kosmetines priemones;
 • reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus.

46. Baseine lankytis draudžiama:

 • infekcinėmis ligomis sergantiems asmenims;
 • asmenims, kurie serga konjunktyvitu, užkrečiamomis odos ligomis;
 • asmenims su atviromis žaizdomis;
 • asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
 • asmenims, neturintiems bilieto (lustinės apyrankės);
 • asmenims su kitais negalavimais, kurie kelia grėsmę savo ir kitų lankytojų sveikatai ir saugumui;
 • asmenims, kurių elgesys kelia pavojų baseinui, jo saugumui, higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtoms gero elgesio taisyklėms;

47. Lankytojai privalo palikti vandens zonas jei to reikalauja treneris ar baseino prižiūrėtojas-gelbėtojas.

48. Sėdint pirtyje ant suolų privaloma pasitiesti rankšluostį, išskyrus garų pirtį.

49. Prieš įlipant į baseiną, sūkurinę vonią, prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus būtina nusiprausti duše.

50. Šlepetes būtina palikti prie įėjimo į pirtis.

51. Pirčių zonoje nerekomenduojama dėvėti papuošalų.

LUSTINĖS APYRANKĖS IR ABONEMENTAI

52. Lankytojai, gavę lustines apyrankes, turi praeiti pro įėjimo vartelius po vieną priglausdami apyrankę prie skaitytuvo, sumontuoto prie įėjimo vartelių (turniketo).

53. Lustinę apyrankę yra būtina aktyvuoti per 20 min., įeinant per įėjimo vartelius. Neaktyvavus lustinės apyrankės per 20 min., automatiškai pradedamas skaičiuoti apsilankymo laikas ir pinigai lankytojui negrąžinami.

54. Lustinės apyrankės galiojimo laikas sutampa su biliete nurodyta apsilankymo vandens zonoje trukme (laikas pradedamas skaičiuoti nuo lustinės apyrankės priglaudimo prie turniketo).

55. Lankytojas, pametęs lustinę apyrankę privalo nedelsiant kreiptis į personalą.

56. Lankytojas turi saugoti raktus nuo persirengimo spintelės, lustinę apyrankę visą vandens zonoje buvimo laiką.

57. Vienkartinis mokestis (nuostolių atlyginimas) už (grąžinama į registratūrą):

 • spintelės nuoma (vertingų daiktų saugojimui) – 1,00 Eur;
 • spintelės rakto pametimas ar sulaužymas – 8,00 Eur;
 • lustinės apyrankės pametimas ar sulaužymas – 11,00 Eur;
 • pradelstą laiką: nuo 10 min. už kiekvieną pradelstą minutę mokama po 0,10 Eur.

58. Jei lankytojas nesumoka už papildomai vandens zonoje praleistą laiką, pinigai iš jo išieškomi Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, atsako jų tėvai (globėjai) arba lydintys asmenys.

59. Lankytojai, įsigiję baseino abonementą, privalo pradėti naudotis Baseino paslaugomis (aktyvuoti abonementą) ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po apmokėjimo už jį. Lankytojui per nurodytą terminą nepradėjus lankyti Baseino, 31-ą kalendorinę dieną abonementas yra aktyvuojamas automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jo galiojimo terminas. Abonementas nėra pratęsiamas.

60. Dovanų čekis yra daugkartinio naudojimo, t. y. joje esančią pinigų sumą galima panaudoti per kelis kartus. Jeigu baseino paslaugų kaina didesnė negu dovanų čekio vertė, trūkstamą sumą galima primokėti grynaisiais arba banko kortele. Išnaudojus visą dovanų čekyje nurodytą pinigų sumą, dovanų čekis yra paimamas ir negražinamas.

61. Asmeniui, įsigijusiam arba gavusiam dovanų apsilankymo bilietą, abonementą, dovanų čekį ir nusprendusiam nesinaudoti Baseino paslaugomis, pinigai už bilietą, abonementą ar dovanų čekį negrąžinami.

62. Dovanų čekis ir abonementas galioja 3 (tris) mėnesius nuo jų įsigijimo dienos.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

63. Lankytojas, padaręs žalą Radviliškio plaukimo baseinui, jame esančiam turtui ir/ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.

64. Lankytojas, kuris nesilaiko šių taisyklių, nepaiso baseino teritorijoje išdėstytų įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo teisėtų personalo nurodymų, po pakartotinio įspėjimo gali būti išprašytas iš baseino zonos ir pinigai už likusį laiką negrąžinami.

65. Baseine asmenys dėl jų saugumo yra stebimi vaizdo kameromis.